top of page

Gratis førsamtale coaching

Få klarhet i hvordan 1:1 coaching fungerer, og hvordan det kan hjelpe deg med dine utfordring

  • 30 minutter
  • Gratis
  • Google Meet

Tjenestebeskrivelse

Det er viktig at vi har god kjemi for å få til et godt coaching-samarbeid. Jeg inviterer derfor til en gratis samtale før vi evt. inngår et samarbeid, hvor vi kan bli litt bedre kjent og samtidig finne ut av om coaching er noe for deg. Trykk her for å booke din førsamtale: https://calendly.com/hei-5cg/30min


bottom of page